DYREKCJA:

mgr Katarzyna Kosińska

NAUCZYCIELKI

 1. mgr Krystiana Cieślińska
 2. mgr Katarzyna Szymańska
 3. mgr Anna Kwiatkowska
 4. mgr Dorota Pyra
 5. mgr Danuta Daniecka
 6. mgr Nadzieja Rutkowska
 7. mgr Krystyna Mionskowska
 8. mgr Marlena Winiarska
 9. mgr Nikoletta Celka

POMOC NAUCZYCIELKI /NIANIA/

Marzena Sarnowska

PERSONEL ADMINISTRACYJNY

 1. Beata Majkowska
 2. Maria Kowalska
 3. Ewa Lisius
 4. Alina Daszkiewicz
 5. Teresa Dobrowicka
 6. Agnieszka Halman
 7. Krystyna Walczak